Remember me!
Information
  • Has 2 results

Best results
Select sport to calculate ranking points on:
Cross-country skiing
2019-02-09 Engelbrektshalvan 37.0p (adjusted to 33.3p)
2018-02-10 Kristinaloppet och Engelbrektshalvan 35.0p (adjusted to 28.4p)
Det krävs minst 4 resultat de senaste 4 åren för att komma med på rankinglistan
Läs mer om rankingpoängen här.
Map
Sign in to get rid of these ads