Remember me!
Information
  • Has 2 results

Best results
Select sport to calculate ranking points on:
Cross-country skiing
2019-03-30 Tornedalsloppet 55.1p (adjusted to 44.6p)
2018-03-24 Tornedalsloppet 58.7p (adjusted to 42.8p)
Det krävs minst 4 resultat de senaste 4 åren för att komma med på rankinglistan
Läs mer om rankingpoängen här.
Map
Sign in to get rid of these ads