Remember me!
Information
  • Has 2 results

Other clubs
Best results
Select sport to calculate ranking points on:
Cross-country skiing
2019-02-02 Billingens Långlopp 40.4p (adjusted to 32.7p)
2019-01-20 Stråkenloppet 36.0p (adjusted to 29.2p)
Det krävs minst 4 resultat de senaste 4 åren för att komma med på rankinglistan
Läs mer om rankingpoängen här.
Map
Sign in to get rid of these ads