Remember me!
Information
  • Has 2 results

Best results
Select sport to calculate ranking points on:
Cross-country skiing
2019-02-17 Bessemerloppet 38.1p (adjusted to 34.3p)
2019-01-19 Moraloppet 33.9p (adjusted to 30.5p)
Det krävs minst 4 resultat de senaste 4 åren för att komma med på rankinglistan
Läs mer om rankingpoängen här.
Map
Sign in to get rid of these ads