Remember me!
Information
  • Has 2 results

Best results
Select sport to calculate ranking points on:
Roller skiing
2019-09-22 Klarälvsloppet 58.3p (adjusted to 52.5p)
2019-07-20 Engelbrektsrullen 56.3p (adjusted to 50.7p)
Det krävs minst 4 resultat de senaste 4 åren för att komma med på rankinglistan
Läs mer om rankingpoängen här.
Map
Sign in to get rid of these ads